Vietnam Airlines Logo Sky Team Logo

Sử dụng Thẻ quà tặng Vietnam Airlines Gift card, Quý khách đã cam kết đọc, hiểu và chấp chận toàn bộ các nội dung điều khoản, điều kiện và thông tin dưới đây.

1. Điều khoản chung

Lưu ý: Khách hàng cần kiểm tra lớp tráng bạc trên thẻ còn nguyên vẹn và kiểm tra tình trạng thẻ trên website trước khi cào lớp tráng bạc để khai báo thông tin “Số bí mật” khi kích hoạt thẻ.

2. Quyền lợi khách sở hữu thẻ

Ghi chú: Toàn bộ quyền lợi chỉ được áp dụng cho cùng một khách hàng và phải thực hiện đồng thời cùng với vé máy bay được quy đổi từ thẻ Gift card. Đặc biệt lưu ý đối với khách sử dụng Gift card theo series cũ (7389960xxxxxx):

3. Điều kiện áp dụng

4. Nhóm các đường bay chặng ngắn

Nhóm các chặng bay ngắn (giữa các thành phố/sân bay)

Hà Nội – Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng

Hà Nội – Huế

TP. Hồ Chí Minh – Huế

Hà Nội – Chu Lai

TP. Hồ Chí Minh – Chu Lai

Hà Nội – Vinh

TP. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn

Hà Nội – Đồng Hới

TP. Hồ Chí Minh – Nha Trang

Hà Nội – Điện Biên

TP. Hồ Chí Minh – Đà Lạt

Hải Phòng – Điện Biên

TP. Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột

Vinh – Buôn Ma Thuột

TP. Hồ Chí Minh – Pleiku

Huế - Đà Lạt

TP. Hồ Chí Minh – Phú Quốc

Huế - Nha Trang

TP. Hồ Chí Minh – Tuy Hòa

Đà Nẵng – Nha Trang

TP. Hồ Chí Minh – Cà Mau

Đà Nẵng – Hải Phòng

TP. Hồ Chí Minh – Kiên Giang

Đà Nẵng – Cần Thơ

TP. Hồ Chí Minh – Côn Đảo

Đà Nẵng – Vân Đồn

Cần Thơ – Buôn Ma Thuột

Đà Nẵng – Thanh Hóa

Cần Thơ – Đà Lạt

Đà Nẵng – Đà Lạt

Cần Thơ – Côn Đảo

Đà Nẵng - Vinh

Cần Thơ – Phú Quốc

Đà Nẵng – Buôn Ma Thuột

Phú Quốc – Đà Lạt

Đà Nẵng - Pleiku

 

5. Giai đoạn không áp dụng

(*) Chỉ áp dụng đối với thẻ Nâng hạng

6. Cách thức đổi vé, nâng hạng

Hotline: 1900 1100 (sau khi chọn ngôn ngữ, chọn nhánh số 2-4 để gặp tư vấn viên); Email: giftcards@vietnamairlines.com